جستجو کردن
Close this search box.
نمایندگی ال جی

ارورهای ظرفشویی ال جی

ارورهای ظرفشویی ال جی مانند سایر لوازم خانگی ، می توانند دلایل مختلفی داشته باشند و در صورت عدم رفع، ممکن است باعث آسیب جدی به دستگاه شوند. در ادامه برخی از رایج ترین ارورهای ظرفشویی ال جی به همراه روش های رفع آن ها آورده شده است که می توانید با به کار گیری آن ها مشکل ماشین ظرفشویی ال جی را برطرف کنید.

لیست ارورهای ظرفشویی ال جی

متداول ترین ارورهای ظرفشویی ال جی

ارور OE: کد خطای OE در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده مشکل در سیستم تخلیه دستگاه است. این مشکل می تواند به دلایل مختلفی از جمله گرفتگی شیلنگ تخلیه ، پمپ تخلیه معیوب و یا فیلتر های کثیف ایجاد شود.

راه حل رفع ارور OE در ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند مرحله عیب یابی وجود دارد که می توانید برای رفع کد خطای OE در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • شلنگ تخلیه را بررسی کنید: مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه خم نشده یا مسدود نشده است. اگر شلنگ تخلیه دچار انسداد شده باشد می توانید با یک چرخه خالی شستشو و یا استفاده یک فنجان سرکه سفید سعی کنید هرگونه گرفتگی را باز کنید.
 • پمپ تخلیه را بررسی کنید: پمپ تخلیه مسئول پمپاژ آب از ماشین ظرفشویی است. اگر پمپ معیوب باشد ، نمی تواند به درستی تخلیه کند و باعث خطای OE می شود. می توانید پمپ تخلیه را برای گرفتگی یا علائم فرسودگی بررسی کنید. اگر پمپ آسیب دیده است، باید آن را تعویض کنید.
 • فیلترها را تمیز کنید: فیلترها در پایین ماشین ظرفشویی قرار دارند و به گرفتن ذرات غذا و زباله کمک می کنند. اگر فیلترها کثیف باشند، می توانند سیستم تخلیه را مسدود کرده و باعث خطای OE شوند. فیلترها را به طور منظم طبق دستورالعمل های دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی خود تمیز کنید.
 • فاصله هوا را بررسی کنید: فاصله هوا دستگاهی است که از ورود گازهای فاضلاب به خانه شما جلوگیری می کند. اگر فاصله هوا مسدود باشد، می تواند از تخلیه صحیح ماشین ظرفشویی جلوگیری کرده و باعث خطای OE شود. فاصله هوا را برای گرفتگی بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید: شیر ورودی آب مسئول تأمین آب به ماشین ظرفشویی است. اگر شیر معیوب باشد، ممکن است نتواند آب کافی تأمین کند و باعث خطای OE شود. می توانید شیر را برای علائم فرسودگی بررسی کنید. اگر شیر آسیب دیده است، باید آن را تعویض کنید.
 • برد کنترل را بررسی کنید: برد کنترل مغز ماشین ظرفشویی است و مسئول نظارت بر تمام عملکردهای ماشین ظرفشویی است. اگر برد کنترل معیوب باشد، ممکن است نتواند سیستم تخلیه را به درستی کنترل کند و باعث خطای OE شود.

لیست ارورهای ظرفشویی ال جی

ارور IE : کد خطای IE در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده وجود مشکل در سیستم ورودی آب است. این مشکل می تواند به دلایل مختلفی از جمله گرفتگی شیلنگ ورودی آب، شیر ورودی آب معیوب، فشار آب پایین یا سوئیچ فشار معیوب ایجاد شود.

 

راه حل رفع ارور OE در ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند مرحله عیب یابی وجود دارد که می توانید برای رفع کد خطای IE در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • شلنگ ورودی آب را بررسی کنید: مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب خم نشده، چروک نشده یا مسدود نشده است. به دنبال آسیب یا فرسودگی قابل مشاهده باشید. اگر شلنگ آسیب دیده به نظر می رسد، باید تعویض شود.
 • شیر ورودی آب را تمیز کنید: شیر ورودی آب ، ورود جریان آب را به ماشین ظرفشویی تنظیم می کند. با گذشت زمان، رسوبات معدنی یا زباله می توانند روی شیر جمع شوند و از باز شدن صحیح آن جلوگیری کنند. شیر را به آرامی از محفظه خود خارج کرده و با یک برس نرم و آب گرم و صابون آن را به خوبی تمیز کنید.
 • فشار آب را بررسی کنید: فشار آب پایین نیز می تواند باعث خطای IE شود. فشار آب را در ورودی ماشین ظرفشویی با استفاده از یک فشار سنج اندازه گیری کنید. فشار آب ایده آل برای ماشین ظرفشویی ال جی بین 20 تا 120 PSI است.
 • سوئیچ فشار را بررسی کنید: سوئیچ فشار ، فشار آب را کنترل می کند و سیگنال هایی را به برد کنترل ماشین ظرفشویی ارسال می کند. اگر سوئیچ فشار معیوب باشد، ممکن است فشار آب را اشتباه تفسیر کند و باعث خطای IE شود. سوئیچ فشار را به دنبال علائم آسیب یا خوردگی بررسی کنید.
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی را ریست کنید: گاهی اوقات، یک چرخه برق ساده می تواند برد کنترل را ریست کرده و خطای IE را برطرف کند. ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و آن را از پریز برق حداقل به مدت 30 ثانیه جدا کنید. سپس، ماشین ظرفشویی را دوباره وصل کرده و روشن کنید.

 

ارور FE: کد خطای FE در ماشین ظرفشویی ال جی هنگام وجود مشکل در سیستم گرمایش آب بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود. این مشکل می تواند به دلایل مختلفی از جمله خرابی المنت گرمایشی، خرابی ترمیستور یا مسدود شدن شیر ورودی آب ایجاد شود.

 

راه حل رفع ارور FE در ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند مرحله عیب یابی وجود دارد که می توانید برای رفع کد خطای FE در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • المنت گرمایشی را بررسی کنید: المنت گرمایشی مسئول گرم کردن آب در ماشین ظرفشویی است. این قطعه در پایین ماشین ظرفشویی قرار دارد و با برداشتن پنل پایینی قابل دسترسی است. از یک اهم متر برای بررسی مقاومت المنت گرمایشی استفاده کنید. اگر مقاومت خارج از محدوده طبیعی است، المنت گرمایشی معیوب است و باید تعویض شود.
 • ترمیستور را بررسی کنید: ترمیستور یک سنسور دما است که دمای آب در ماشین ظرفشویی را کنترل می کند و در شیر ورودی آب قرار دارد. می توانید از یک اهم متر برای بررسی مقاومت ترمیستور استفاده کنید. اگر مقاومت خارج از محدوده طبیعی است، ترمیستور معیوب است و باید تعویض شود.
 • شیر ورودی آب را بررسی کنید: شیر ورودی آب جریان آب را به ماشین ظرفشویی کنترل می کند. اگر شیر مسدود شده باشد، ممکن است از رسیدن آب به المنت گرمایشی جلوگیری کند و باعث خطای FE شود. شیر ورودی آب را جدا کرده و به طور کامل تمیز کنید. اگر شیر آسیب دیده است، باید تعویض شود.
 • خط لوله ورودی آب را بررسی کنید: خط لوله ورودی آب ممکن است با زباله یا رسوبات معدنی مسدود شود و از رسیدن آب به المنت گرمایشی جلوگیری کند. خط لوله ورودی آب را با یک برس نرم و آب گرم و صابون تمیز کنید.
 • اتصالات الکتریکی را بررسی کنید: اتصالات الکتریکی شل یا آسیب دیده می توانند با سیستم گرمایشی تداخل داشته باشند و باعث خطای FE شوند. اتصالات الکتریکی به المنت گرمایشی، ترمیستور و شیر ورودی آب را بررسی کنید. مطمئن شوید که محکم و ایمن هستند.
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی را ریست کنید: گاهی اوقات، یک چرخه برق ساده می تواند برد کنترل را ریست کرده و خطای FE را برطرف کند. ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و آن را از پریز برق حداقل به مدت 30 ثانیه جدا کنید. سپس، ماشین ظرفشویی را دوباره وصل کرده و روشن کنید.

 

ارور PE: کد خطای PE در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده مشکلی در سنسور فشار آب است. سنسور فشار آب مسئول اطلاع دادن به ماشین ظرفشویی در مورد مقدار آبی است که باید استفاده کند. اگر سنسور معیوب باشد، می تواند اطلاعات نادرستی را به ماشین ظرفشویی ارسال کند و باعث خرابی آن شود.

دلایل احتمالی کد خطای PE عبارتند از:

 • فشار آب پایین
 • شیر ورودی آب معیوب
 • شلنگ فشار آب مسدود شده
 • سنسور فشار آب کثیف
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی معیوب

 

ارور EI: کد خطای EI در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده مشکل در سیستم تخلیه است. این مشکل می تواند به دلایل مختلفی از جمله گرفتگی فیلتر تخلیه، مسدود شدن خط تخلیه، یا خرابی پمپ تخلیه ایجاد شود.

علل احتمالی کد خطای EI عبارتند از:

 • فیلتر تخلیه کثیف یا مسدود شده
 • خط تخلیه مسدود شده
 • پمپ تخلیه معیوب
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی معیوب

 

راه حل رفع ارور EI در ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند مرحله عیب یابی وجود دارد که می توانید برای رفع کد خطای EI در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • فیلتر تخلیه را بررسی کنید: فیلتر تخلیه در پایین ماشین ظرفشویی قرار دارد. با برداشتن پنل پایینی دستگاه به آن دسترسی پیدا خواهید کرد. فیلتر را به دنبال هرگونه زباله یا جرم بررسی کنید. اگر فیلتر کثیف است، آن را با آب گرم و صابون بشویید.
 • خط تخلیه را بررسی کنید: خط تخلیه در پشت ماشین ظرفشویی قرار دارد. خط را به دنبال هرگونه آسیب یا گرفتگی بررسی کنید. اگر خط مسدود شده است، می توانید سعی کنید آن را با یک سیم یا تکه سیم نازک باز کنید.
 • پمپ تخلیه را بررسی کنید: پمپ تخلیه در زیر ماشین ظرفشویی قرار دارد. پمپ را به دنبال هرگونه علائم آسیب یا خوردگی بررسی کنید. اگر پمپ معیوب است، باید تعویض شود.
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی را ریست کنید: گاهی اوقات، یک چرخه برق ساده می تواند برد کنترل را ریست کرده و خطای EI را برطرف کند. ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و آن را از پریز برق حداقل به مدت 30 ثانیه جدا کنید. سپس، ماشین ظرفشویی را دوباره وصل کرده و روشن کنید.

 

ارور LE: کد خطای LE در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده مشکلی در موتور پمپ گردش است. این موتور پروانه را به حرکت در می آورد که مسئول گردش آب در ماشین ظرفشویی است. اگر موتور معیوب باشد، ممکن است نتواند پروانه را بچرخاند و باعث خطای LE شود.

در اینجا چند مرحله عیب یابی وجود دارد که می توانید برای رفع کد خطای LE در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • پروانه را بررسی کنید: پروانه یک چرخ کوچک است که در مخزن ماشین ظرفشویی قرار دارد. مسئول گردش آب در ماشین ظرفشویی است. اگر پروانه مسدود یا آسیب دیده باشد، ممکن است از چرخش صحیح موتور جلوگیری کند. پروانه را به دنبال هرگونه علائم آسیب یا انسداد بررسی کنید.
 • مخزن را تمیز کنید: مخزن یک ظرف است که در پایین ماشین ظرفشویی قرار دارد. پروانه، موتور پمپ گردش و سایر اجزا را در خود جای داده است. اگر مخزن با زباله یا ذرات غذا مسدود شده باشد، ممکن است جریان آب را محدود کند و باعث خطای LE شود. مخزن را بردارید و آن را به طور کامل با آب گرم و صابون تمیز کنید.
 • موتور پمپ گردش را بررسی کنید: موتور پمپ گردش مسئول به حرکت در آوردن پروانه است. در نزدیکی مخزن قرار دارد. اگر موتور معیوب باشد، ممکن است نتواند پروانه را بچرخاند و باعث خطای LE شود. موتور را به دنبال هرگونه علائم آسیب یا خوردگی بررسی کنید. می توانید از یک اهم متر برای بررسی مقاومت موتور استفاده کنید. اگر مقاومت خارج از محدوده طبیعی باشد، موتور معیوب است و باید تعویض شود.
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی را ریست کنید: گاهی اوقات، یک چرخه برق ساده می تواند برد کنترل را ریست کرده و خطای LE را برطرف کند. ماشین ظرفشویی را خاموش کنید و آن را از پریز برق حداقل به مدت 30 ثانیه جدا کنید. سپس، ماشین ظرفشویی را دوباره وصل کرده و روشن کنید.

 

نکات مهم در رابطه با خطای LE ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند نکته مهم برای جلوگیری از بروز خطای LE در ماشین ظرفشویی ال جی شما آورده شده است:

 • از بارگذاری بیش از حد ماشین ظرفشویی خودداری کنید: بارگذاری بیش از حد می تواند باعث شود پروانه برای گردش موثر آب تلاش کند، که منجر به اضافه بار موتور و خطای احتمالی LE می شود.
 • به طور منظم فیلتر و مخزن را تمیز کنید: زباله و ذرات غذای انباشته شده می تواند پروانه را مسدود کرده و جریان آب را محدود کند، که خطر خطای LE را افزایش می دهد.
 • فشار آب مناسب را حفظ کنید: فشار آب کم می تواند عملکرد موتور پمپ گردش را تحت تأثیر قرار دهد و به طور بالقوه منجر به خطای LE شود. فشار آب خود را به طور منظم بررسی کنید و در صورت لزوم شیر تنظیم فشار را تنظیم کنید.
 • از مواد شوینده ماشین ظرفشویی مناسب برای ماشین ظرفشویی خود استفاده کنید: استفاده از نوع مواد شوینده اشتباه یا مقدار زیادی مواد شوینده می تواند باعث ایجاد کف شود که می تواند پروانه را مسدود کرده و گردش آب را مختل کند، که می تواند منجر به خطای LE شود.
 • از مواد شیمیایی خشن یا سیم های سیمی برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی خود استفاده نکنید: استفاده از مواد شیمیایی خشن یا سیم های سیمی برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی می تواند به پروانه یا سایر اجزا آسیب برساند، که خطر خطای LE را افزایش می دهد.

 

ارور PF: کد خطای PF در ماشین ظرفشویی ال جی نشان دهنده قطع برق است. این بدان معناست که ماشین ظرفشویی در طول یک چرخه برق قطع شده است. چند اقدام ساده که می توانید برای رفع خطای PF در ماشین ظرفشویی ال جی خود امتحان کنید:

 • کابل برق را بررسی کنید: مطمئن شوید که کابل برق به طور محکم به پریز برق و ماشین ظرفشویی وصل شده است.
 • برق شکن را بررسی کنید: ممکن است برق شکن قطع شده باشد که باعث قطع برق ماشین ظرفشویی شده است. پنل برق شکن را بررسی کنید و اگر قطع شده است، آن را مجدداً تنظیم کنید.
 • اتصالات الکتریکی را بازرسی کنید: مطمئن شوید که تمام اتصالات الکتریکی به ماشین ظرفشویی محکم و ایمن هستند. کابل برق، شیر ورودی و شیر خروجی را برای هرگونه سیم شل یا آسیب دیده بررسی کنید.
 • برد کنترل ماشین ظرفشویی را ریست کنید: گاهی اوقات، یک چرخه برق ساده می تواند برد کنترل را ریست کرده و خطای PF را برطرف کند. ماشین ظرفشویی را خاموش کنید و آن را از پریز برق حداقل به مدت 30 ثانیه جدا کنید. سپس، ماشین ظرفشویی را دوباره وصل کرده و روشن کنید.

 

نکات مهم در رابطه با خطای PF ماشین ظرفشویی ال جی

در اینجا چند نکته مهم برای جلوگیری از بروز خطای PF در ماشین ظرفشویی ال جی شما آورده شده است:

 • مطمئن شوید که ماشین ظرفشویی به یک برق شکن اختصاصی وصل شده است.
 • از بارگذاری بیش از حد ماشین ظرفشویی خودداری کنید.
 • ماشین ظرفشویی را به طور منظم تمیز کنید تا از مسدود شدن شیر ورودی یا شیر خروجی توسط زباله جلوگیری شود.
 • از یک محافظ ولتاژ برای محافظت از ماشین ظرفشویی در برابر نوسانات برق استفاده کنید.
 • در اینجا برخی نکات برای جلوگیری از بروز خطا در ماشین ظرفشویی ال جی آورده شده است:
 • از ظروف مناسب برای شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
 • ظروف را قبل از قرار دادن در ماشین ظرفشویی تمیز کنید.
 • از مواد شوینده و جلادهنده مناسب برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
 • ماشین ظرفشویی را به طور مرتب تمیز کنید.

 

در این مقاله دلایل رایج ترین ارورهای ظرفشویی ال جی بیان شد. سعی کردیم در جهت رفع این خطا ها راه حل هایی را به شما کاربران آموزش دهیم. در صورت حل نشدن مشکل می توانید با نمایندگی ماشین ظرفشویی ال جی تماس بگیرید. کارشناسان ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما هستند و مشاوره های تخصصی به شما ارائه می دهند. همچنین در صورت نیاز برای رفع هرگونه مشکل در ماشین ظرفشویی ال جی تکنسین متخصص و مجرب به محل شما اعزام می شود تا به صورت تخصصی و فنی علت مشکل را بررسی و دستگاه را عیب یابی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-65116453